MEERVAL

Deze vissen worden op trinidad, in Venezuela in de Guyanalanden, Bolivia,   BraziliŽ en in de La-Plata-staten gevonden en ze leven daar op ondiepe plaatsen, zowel in stilstaand stromend water met een zachte bodem. Ook in vervuild water kunnen ze in leven blijven, want naast hun normale ademhaling door de kieuwen hebben ze ook een darmademhaling, waardoor ze in staat zijn atmosferische lucht op te nemen aan het oppervlak. Deze kleine meervallen verlangen een schemerig, niet te klein plekje waar ze kunnen woelen. Enkele schuilplaatsen moeten samen met een niet al te harde bodem (b.v. zand) aanwezig zijn, denk hier aan wortels en holen tussen stenen. De tot 7 cm lange meervallen voelen zich het meest op hun gemak in een klein schooltje. De vreedzame "stofzuigertjes" zoals ze vaak door aquariumhouders genoemd worden zijn ideaal voor de gezelschapsbak.

Temperatuur: 22-24 ļC.