KEMPVIS

In het wild bewoont deze vis heldere stromende wateren en irrigatiekanaaltjes, waar zij jacht maakt op kleine insekten. Hij werd lang als vechtvis gebruikt door Taiwanese bewoners. Tijdens de voorbereiding tot de paring bouwt het mannetje een schuimnest aan het wateroppervlak. Daarna leidt hij het door hem gekozen wijfje onder het nest en na kort imponeren omvat hij haar en draait haar daarbij ondersteboven, waarbij 10 tot 20 eitjes worden uitgestoten. Dan laat hij haar los en zij blijft dan een moment bewegingloos hangen. Hij zwemt da achter de zinkende eieren aan , verzamelt deze in zijn bek en "blaast" ze zorgvuldig tussen de belletjes waaruit het nest bestaat. Dit proces herhaalt zich totdat het wijfje geen eitjes meer produceert. Daarna wordt zij door de man agressief uit de buurt van de nestplaats verjaagd. Hij bewaakt het nest met de eieren en de jongen nog enige tijd nadat deze zijn uitgekomen, maar geleidelijk verliest hij z'n interesse en verlaat hen, waarna zij voor zichzelf moeten zorgen. Deze vis is nou niet bepaald een vreedzame vis, de naam zegt al genoeg. Het is raadzaam meerdere wijfjes in de bak te plaatsen, en zeker maar een mannetje, anders zal er zeker één gedood worden, zoniet alle twee. De kempvis is goed te plaatsen bij kleinere vissoorten, vermijd b.v. de goerami, maanvis, kersenbuik, etc.

 

Temperatuur: 26-30 ºC.